Arvonlisäveron kanssa kansainvälisessä kaupassa on oltava tarkkana

Kansainvälisessä kaupassa oltava tarkkana arvonlisäveron kanssa

Arvonlisävero ei ole kansainvälisessäkään kaupassa ongelma, kunhan jo alun pitäen selvitetään tarkkaan, että miten kaupat tulee käsitellä arvonlisäverotuksessa.

Olemme kansainvälisen kaupan osaajia. Myös kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymykset ovat meille tuttuja.