Suomen Ulkoministeriön ohjeita Venäjälle matkaaville

MATKALLA VENÄJÄLLÄ

Ennen matkaa on hyvä lukea Suomen Ulkoministeriön matkustustiedote Venäjää varten (aukeaa tästä). Siitä saa ajankohtaista tietoa maan matkaturvallisuudesta. Ennen matkaa on hyvä myös tehdä matkustusilmoitus mahdollisen kriisitilanteen varalle.

Venäjälle matkustamista varten tarvitaan viisumi, johon vaaditaan matkavakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Lisäksi passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin voimassaolon päättymisen jälkeen. Venäjän-viisumin saannin edellytyksistä tarkemmin voi lukea Venäjän Helsingin-suurlähetystön verkkosivuilta (http://helsinki.mid.ru/fi_FI/web/helsinki-fi/viisumiasiat).

Matkakohteessa ulkomaalaisen matkailijan on rekisteröidyttävä viranomaisille, mikäli matka kohteeseen saapumishetkestä laskettuna kestää kauemmin kuin seitsemän arkipäivää.

Kirkko

Viisumi

Viisumia Venäjälle kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oikean viisumilajin valintaan (esim. työ-, liikematka- tai turistiviisumi). Viisumihakemuksen voi jättää ajanvarauksella Venäjän konsulaattiin Helsingissä, Turussa, Maarianhaminassa ja Lappeenrannassa tai ilman ajanvarausta viisumipalvelukeskukseen. Lisäksi viisumeita välittävät matkatoimistot eri puolilla Suomea.

Venäjän viisumipalvelukeskukset www.vfsglobal.com/russia/finland. Venäjän konsulaatit http://helsinki.mid.ru/fi_FI/web/helsinki-fi/viisumihakemusten-jattaminen-konsuliosastoon

Passin on oltava voimassa Venäjän turisti- ja yksityisviisumia anottaessa vähintään kuusi (6) kuukautta viisumin päättymisen jälkeen.

Viisumiin kannattaa anoa muutama ylimääräinen päivä, sillä jos viisumin voimassaolo lakkaa matkan aikana esimerkiksi vuorokauden vaihtuessa jonottaessa rajalla, ei Venäjältä voi poistua, ennen kuin viisumin voimassaoloa on pidennetty. Samoin matkustettaessa Tolstoi-junalla Moskovasta Suomeen tulee huomioida, että viisumi on voimassa siihen saakka, kun raja ylitetään (huom. rajanylitys lähtöä seuraavana aamuna). Viisumin tiedot kannattaa tarkistaa ennen matkaa, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästyttäisiin, sillä virheitä on esiintynyt.

EU ja Venäjä ovat solmineet sopimuksen viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27).

Maahantulokortti

Jokaisen ulkomaalaisen on täytettävä maahantulokortti saapuessaan maahan. Matkustajan kannattaa varmistaa, että saa maahantulokortin rajaviranomaisilta saapuessaan maahan. Korttia tai sen kopiota on pidettävä koko ajan mukana ja esitettävä myös viisumin rekisteröinnin yhteydessä. Maasta poistuttaessa maahantulokortti annetaan takaisin rajaviranomaisille.

Jos maahantulokortti katoaa tai tuhoutuu, ulkomaalaisen tulisi ilmoittaa asiasta kolmen päivän kuluessa asian havaitsemisesta Venäjän sisäministeriön maahanmuuttoviranomaisen paikallistoimistoon. Siellä annetaan ulkomaalaiselle maahantulokortin kaksoiskappale ja tehdään siihen merkintä "Viranomaismerkintöjä" -sarakkeeseen. Jos paluuseen on enää vähän aikaa, ulkomaalainen voi yrittää ilmoittaa kortin katoamisesta rajalla, sillä uuden maahantulokortin hankkiminen maahantuloviranomaiselta saattaa kestää kauan.

Jos ulkomaalainen on jo saapunut rajalle ilman maahantulokorttia, Venäjän rajaviranomaiset antavat täytettäväksi tyhjän maahantulokortin B-osion sekä tekevät siihen merkinnän kortin puuttumisesta "Viranomaismerkintöjä" –sarakkeeseen.

Lisätietoja Venäjän sisäministeriön verkkosivuilla: http://xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info/Migracionnaja_karta

Viisumivapaat risteilyt

Viisumivapailla risteilyillä (max 72 tuntia) matkailijan on poistuttava samaa kautta kuin on tullut maahan, eli laivalla. Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi sairaustapauksen johdosta, matkailijan tulee saada passiinsa maastapoistumisviisumi, jonka hakemuksesta myöntää Venäjän maahanmuuttoviranomainen Glavnoje upravlenije po voprosam migratsii MVD Rossii (kaksi passivalokuvaa, täytetty viisumihakemus, 1000 RUB). Poistumisviisumin saaminen saattaa kestää useita päiviä. Pidentyneestä oleskelusta maassa aiheutuvat kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi. Jos kyseessä on valmismatka, matkanjärjestäjä avustaa poistumisviisumin saamisessa (Valmismatkalaki).

Viisumin pidennys

Jos viisumin voimassaolo lakkaa matkan aikana, ei Venäjältä voi poistua ennen kuin viisumin voimassaoloa on pidennetty. Viisumia voidaan pidentää joissakin tapauksissa (viisumin voimassaoloajan ylitys alle 3 vrk) Venäjän ulkoministeriön konsulipisteissä seuraavasti:

Moskovan suurlähetystön toimialueella matkustavien viisumin pidennys voidaan tehdä Venäjän ulkoministeriön konsulipisteissä Sheremetjevon (terminaali F, puh. +7 495 9712082), Domodedovon (puh. +7 495 9712714) ja Vnukovon (terminaali A, puh. +7 495 4364019 ) lentokentillä.

Pietarin pääkonsulatin toimialueella matkustavien viisumin pidennys voidaan tehdä Venäjän ulkoministeriön konsulipisteessä Pulkovon lentokentällä (uusi terminaali, avoinna päivittäin klo 11-18, puh. +7 921 5918169) tai Venäjän rajavartiolaitoksen toimesta Torfjanovkassa (Vaalimaa). Poistumisviisumista peritään maksu 1000-1500 RUB. Pulkovon kentällä ei ole valokuvaamoa, joten viisumia varten tarvittavat valokuvat tulee hankkia muualta. Junamatkustajien tulee ottaa yhteys Venäjän rajavartiopalveluun PS FSB Suomen-asemalla.

Petroskoissa ja Karjalan tasavallassa matkustavien viisumin pidennys tulee hoitaa Karjalan tasavallan maahanmuuttoviranomaisten toimistossa Petroskoissa. Viisuminylitystapauksissa poistumisviisumin saaminen on erittäin hankalaa ja saattaa kestää useita päiviä. Pidentyneestä maassa oleskelusta ja uuden viisumin hankinnasta aiheutuvat kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi.

Murmanskissa viisumin pidennys voidaan tehdä Murmanskin maahanmuuttovirastossa, joka sijaitsee Dzerzhinskaja kadulla nro 5 - 183038 г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5. Päivystysnumero on 40-25-30, josta ohjataan eteenpäin. Viisumi pyritään myöntämään mahdollisimman pian.

Jos viisumi on ylitetty yli kolmella vuorokaudella, tulee virka-aikana ottaa yhteys Suomen edustustoon.

Viisumista ja sen pidennyksestä voi lukea tarkemmin Venäjän maahanmuuttoviranomaisen verkkosivuilta (venäjäksi): http://xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/gosuslugi/item/12901/.


Ulkomaalaisen rekisteröinti Venäjällä

Venäjän lainsäädännön mukaan yli seitsemän arkipäivää maassa oleskeleva ulkomaalainen on rekisteröitävä Venäjän maahanmuuttoviranomaisille. Rekisteröinnin voi suorittaa vain vastaanottava osapuoli Venäjällä. Hotellit rekisteröivät asiakkaansa matkan kestosta riippumatta.

Lain mukaan poliisi ei voi enää sakottaa ulkomaalaisia, joiden rekisteröintipaperit eivät ole oikein voimassa tai paperit puuttuvat tai ovat hävinneet. Sen sijaan viisumikutsun ulkomaalaiselle tehnyt organisaatio tai taho on vastuussa rekisteröintipuutteista. Rekisteröinnistä on hyvä tiedustella ennakkoon viisumia haettaessa, koska vastaanottaja Venäjällä suorittaa rekisteröinnin.

Kenen tulee rekisteröityä?
Venäjän ulkomaalaislain mukaan ulkomaan kansalaisen on rekisteröidyttävä paikallisessa sisäasiainhallinnossa seitsemän arkipäivän kuluessa matkakohteeseen saapumisestaan. Rekisteröinti on voimassa vain siinä kaupungissa, jossa se on tehty. Jos ulkomaan kansalainen siirtyy toiseen kaupunkiin, hänen on rekisteröidyttävä siellä uudelleen seitsemän arkipäivän kuluessa. Vastuu rekisteröinnistä on kutsujalla.

Missä rekisteröinti tehdään?
Hotelleissa yöpyvien rekisteröintiasiat hoitaa hotelli. Muualla kuin hotellimajoituksessa asuvat ulkomaan kansalaiset rekisteröidään Venäjän sisäministeriön maahanmuuttoviranomaisessa. Kutsuja voi rekisteröidä yksityiskutsulla saapuneen matkailijan myös postitse.

Mitä asiakirjoja rekisteröintiin tarvitaan?
Rekisteröintiä varten tarvitaan henkilön passi, rajanylityksen yhteydessä täytetty ja leimattu maahantulokortti, täytetty rekisteröintihakemuslomake ja asunnonhaltijan kutsukirje, jossa pyydetään rekisteröintiä.

Viisumi- ja rekisteröintikysymyksiin sekä muihin Venäjän matkailuun liittyviin kysymyksiin saa lisätietoa Venäjän suurlähetystöstä sekä matkatoimistoilta.

Maahantulosäännösten noudattamatta jättäminen on hallinnollinen rikkomus. Kahdesta tai useammasta hallinnollisesta rikkomuksesta saattaa seurata maahantulokielto.


Kaksoiskansalaiset

Avustustapauksissa Venäjä kohtelee kaksoiskansalaisia ainoastaan Venäjän kansalaisina.

Kaksoiskansalaisten dokumentit: kaksoiskansalaisilla tulee olla rajanylitystä varten Suomen ja Venäjän ulkomaanpassit. Passien voimassaolo tulee tarkistaa ennen matkaa. Vanhentuneen tilalle haetaan uutta passia normaalin hakumenettelyn mukaisesti Suomen tai Venäjän viranomaisilta, ja passin toimitusajasta aiheutuvat majoitus- ym. kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi.

Alaikäiset kaksoiskansalaiset: ilman huoltajiaan matkustavilla alaikäisillä täytyy olla venäläisen notaarin (tai konsulin Venäjän Suomen-edustustoissa) vahvistama vanhempien suostumus mukanaan (laki 114/1996, luku 20). Menettely on hyvä tarkistaa Venäjän Suomen-edustustoista. Suostumuksessa on ehdottomasti ilmoitettava, mihin maahan (yleinen ilmaisu ”Schengen-valtiot” ei käy) suostumus on annettu ja sen voimassaoloaika. Vanhemmat voivat allekirjoittaa suostumuksen myös Suomessa maistraatissa, jossa notaari vahvistaa heidän allekirjoituksensa, mutta lisäksi siihen pitää hankkia apostille ja suostumuksen liitteenä tulee olla sen virallinen venäjännös.

Asevelvolliset kaksoiskansalaiset: Venäjän asevelvollisuuslaki muuttui vuonna 2013. Ulkomailla asepalveluksensa suorittanutta Venäjän kansalaista ei uuden lain mukaan enää vapauteta asevelvollisuudesta Venäjällä. Uusi laki vaikuttaa 18-27 –vuotiaisiin miespuolisiin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, jotka ovat suorittaneet asevelvollisuutensa ainoastaan Suomessa. Kaksoiskansalaisen tulee osoittaa asevelvollisuutta koskevat tiedustelut Venäjän viranomaisille.


Vaihtelevia määräyksiä

Venäjällä puhutaan edelleenkin melko vähän muita kieliä kuin venäjää. Myös katukyltit on pääosin kirjoitettu kyrillisin aakkosin. Joissakin Pietarin katukylteissä ja metroasemilla ovat merkinnät myös latinalaisin kirjaimin.

Venäjällä matkustettaessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Venäjän federaatio ei ole laillisuusyhteiskunta siinä mielessä kuin asia Suomessa ja yleensä länsimaissa ymmärretään. Viranomaiset saattavat esittää yllättäviäkin määräyksiä ja kieltoja ilman, että ulkomaalaisella matkailijalla on mahdollisuuksia saada järkeenkäypiä perusteita - tällaiseen toimintakulttuuriin läheisesti liittyvä lahjonta on edelleen varsin yleistä.

Ulkomaalaisen matkailijan on syytä varautua siihen, että hän voi joutua maksamaan sisäänpääsystä useimpiin museoihin tai kaupunkijokilaivaristeilyille huomattavasti korkeamman - jopa moninkertaisen hinnan - kuin paikalliset asukkaat.

Jos Venäjän viranomainen määrää sakon, kannattaa heti paikan päällä selvittää, miten ja missä sen voi maksaa.

Kahdesta tai useammasta hallinnollisesta rikkomuksesta (esim. perusteeton viisuminylitys ja ylinopeussakko) voi seurata maahantulokielto Venäjälle.

Venäjän uudet valuutanvaihtosäännöt tulivat voimaan 28.12.2015. Jos valuuttaa vaihdetaan tai ostetaan yli RUB 15 000 arvosta, asiakkaan on esitettävä pankkivirkailijalle passinsa ja pankkivirkailija täyttää tätä varten tarkoitetun lomakkeen (nimi, sukunimi, isännimi, syntymäaika ja –paikka, kansalaisuus, asuinosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen verovelvollisen tunnus INN). Pankki saattaa pyytää asiakasta osoittamaan vielä taloudellisen tilanteensa, hyvän maineensa sekä varojen alkuperän.

Toisen pankin kortilla rahaa automaatista nostettaessa nostoraja on 7500 RUB (Pietarin alueella).

Venäjällä ei virallisesti tätä nykyä ole juurikaan matkailua vaikeuttavia, ulkomaalaisilta suljettuja alueita. Periaatteessa esimerkiksi automatkailija voi ajaa autollaan Vaalimaalta Vladivostokiin ilman sen suurempia lainsäädännöllisiä rajoituksia. Samoin Venäjän valtava rautatie- ja lentoverkosto on matkailijan vapaasti käytettävissä. Tietoa suljetuista alueista Venäjällä sekä liikkumisesta rajavyöhykkeellä löytyy Venäjän matkustustiedotteesta ('Maan lait ja käytännöt' sekä 'Erityiset turvallisuusriskit').

Metro

Kätevimmin ja turvallisimmin Moskovaan ja Pietariin pääsee säännöllisesti liikennöivillä julkisilla kulkuneuvoilla, junalla, lentäen ja linja-autolla. Pietariin on myös säännöllistä laivaliikennettä. Kesäkaudella tehdään risteilyitä Lappeenrannasta Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin. Saimaan kanavan kautta on periaatteessa mahdollista matkustaa purjehduskauden aikana myös yksityisveneellä, mutta vallitseva tilanne on syytä tarkistaa liikenne- ja viestintäministeriön kanavavaltuutetulta tai matkatoimistosta.

Säännöllisiä linja-autovuoroja on Joensuusta Sortavalan kautta Petroskoihin sekä Rovaniemeltä Ivalon kautta Murmanskiin.

Lentoja suoraan Suomesta Murmanskiin ei tällä hetkellä ole, mutta lentoyhtiöiden tilanne kannattaa tarkistaa. Lentäen Murmanskiin pääsee Moskovasta, Pietarista ja Arkangelista. Moottorikelkalla raja ylitettäessä kannattaa siihen hankkia erillinen lupa. Rajanylitys jalan sallitaan vain erityistapauksissa.

Suomesta Kuolaan pääsee maanteitse Raja-Joosepin (Ivalo) ja Sallan rajanylityspaikan kautta sekä Norjasta Kirkkoniemestä Storskogin rajanylityspaikan kautta.

Venäjä kuuluu kansainväliseen vihreä kortti -järjestelmään (green card). Suomalaisautoilijan Venäjän-matkoille riittää omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta. Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen, korvausraja on maksimissaan noin 11.000 euroa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa lisäturvan tarve ja vaihtoehdot. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vihreä kortti -lomakkeita saa omasta vakuutusyhtiöstä. Kortti on maksuton. Jos ajoneuvolla ei ole rajaa ylitettäessä vihreää korttia, on sille hankittava pakollinen venäläinen liikennevakuutus ennen maahan pääsyä. Kaikkien Venäjällä sattuneiden liikennevahinkojen selvittely tapahtuu Venäjällä. Jos vahingon aiheuttaa venäläinen ajoneuvo, selvittelyn ja korvaukset hoitaa venäläisen ajoneuvon vakuutusyhtiö. Suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen vahingonkäsittelyprosessin koordinoi Venäjän vihreä kortti -toimisto Moskovassa. Kaikissa vahinkotilanteissa on kutsuttava poliisi paikalle, eikä ajoneuvoja saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen poliisin tuloa. Korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Venäjän vihreä kortti -toimiston 24h-puhelinpalvelu neuvoo ympäri vuorokauden englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoa vihreästä kortista löytyy Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta (http://www.lvk.fi/fi/autolla-ulkomaille/vihrea-kortti/#page-1781).

Tulli

Venäjän tullisäännöksistä löytyy lisätietoa Venäjän tullilaitoksen englanninkielisiltä verkkosivuilta http://eng.customs.ru.

Yksityisautolla Venäjälle saapuvan pitää tehdä Venäjän rajalla tulli-ilmoitus (ajoneuvon väliaikainen tuonti – vremennyj vvoz), johon matkailija täyttää ajoneuvonsa tiedot. Älä poistu tullialueelta ilman auton tulli-ilmoitusta! Tarkista myös, että tulli leimaa ko. ilmoituksen. Leiman tai tulli-ilmoituksen puuttuminen on hallinnollinen rikkomus, jolla saattaa olla vakaviakin seurauksia (esim. ajoneuvon takavarikointi). Säilytä tulli-ilmoitus huolellisesti matkasi ajan ja muista esittää se Venäjän tullissa poistuessasi maasta. Auton voi kuljettaa rajan yli Suomeen vain se henkilö, joka on allekirjoittanut sitä koskevan tulli-ilmoituksen eli Venäjälle auton tuonut henkilö. Lisää informaatiota venäjäksi tullin verkkosivuilla (http://www.customs.ru).

Väliaikainen tuonti –menettelyllä (vremennyj vvoz) Venäjälle tuotua ajoneuvoa saa Venäjällä yksin ajaa ainoastaan se henkilö, joka on allekirjoittanut väliaikaista tuontia koskevat asiakirjat Venäjän tullissa. Jos joku toinen ajaa mainittua ajoneuvoa, auton väliaikaista tuontia koskevissa asiakirjoissa mainitun henkilön on ehdottomasti oltava läsnä autossa. Jos ajoneuvon luovuttaa ajettavaksi muulle henkilölle, sakko- ja tullimaksuseuraamukset voivat nousta useisiin tuhansiin euroihin ja/tai ajoneuvo saatetaan takavarikoida (ainakin tapauksen selvittämisen ajaksi).

Tulliselvityslomake kannattaa täyttää maahan saavuttaessa ja maasta poistuttaessa, mikäli mukana on rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta 3000 - 10 000 USD arvosta. Lomaketta on saatavana junissa, lentokentillä ja raja-asemilla. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Jos summa ylittää 10 000 USD, tullaus on tehtävä.

Valuuttasääntelyä ja -valvontaa koskevan lain mukaan jokainen Venäjältä poistuva henkilö saa viedä maasta pois 3000 USD arvosta valuuttaa ilman erillistä tulliselvitystä. Mikäli vietävä summa on 3000 - 10 000 USD, se on tullattava, mutta muita asiakirjoja tulliselvityslomakkeen lisäksi ei tarvita. Jos maasta viedään valuuttaa yli 10 000 USD, se on tullattava jo joko maahan saavuttaessa tai on pystyttävä dokumentein osoittamaan, että on saanut valuutan Venäjällä oleskellessaan joko pankin kautta tai muuna maksuosoituksena.

Voimakasvaikutteisia lääkkeitä (resepti- ja kolmiolääkkeet) Venäjälle tai Venäjältä vietäessä tulee muistaa, että ne on kirjattava asianmukaisesti tulliselvityslomakkeeseen. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Lääkkeitä saa olla mukana vain se määrä, jonka matkalla tarvitsee. Venäjän tulli edellyttää myös, että reseptien paperiversiot kyseessä olevista lääkkeistä on mukana. Matkailijan tulee itse tarkistaa Venäjän viranomaisilta esimerkiksi Venäjän Helsingin-suurlähetystöstä, mitä lääkkeitä maahan saa viedä tai mitä asiakirjoja maan tulliviranomaiset hyväksyvät. Omat reseptit voi matkallakin tulostaa sähköisestä palvelusta osoitteessa http://www.kanta.fi/. Lue lisää: http://www.kanta.fi/reseptit-mukaan-ulkomaille.

Venäjän tullin ohje koskien lääkkeitä:
http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=74:2012-08-06-08-26-45&catid=5&Itemid=1795 (ru)

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1686&Itemid=1908 (en)

Venäjälle matkustettaessa tulee ottaa huomioon, että monien eläinperäisten tuotteiden tuonti maahan matkatavaroissa on kielletty.