Kansainvälistymistä halutaan ja sitä tuetaan

Rajanylittävää yhteistyötä

Muutamia yhteistyökumppaneitamme

 • IT-Polus -tietotekniikka ja -koulutusyhtiö Murmanskissa ja Pietarissa (http://www.it-pole.com/). Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä NordConsult Group -yhtiöiden kanssa Suomen ja Luoteis-Venäjän markkinoilla. IT-Polus -yhtiö ja NordConsult Group kehittävät ja toteuttavat yhdessä venäjänkielisille ostos- ja turistimatkailijoille tarkoitettua NordGuide -portaalia (www.nordguide.ru).
 • Rovaniemen Kehitys Oy. Yhteistyötä kanssamme venäläisyrittäjien konsultoinnissa ja neuvonnassa. www.rovaniemenkehitys.fi.
 • Barentskeskus Finland Oy toimii pohjoissuomalaisten (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) Barents-osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana pääasiallisesti elinkeinoelämälle. Yhteistoimintaa kanssamme Barentsin alueen Venäjän suuntaisessa yhteistyössä. http://www.barentsinfo.org/?deptid=21826.
 • Lapin kauppakamari. Yhteistoimintaa kanssamme Venäjän suuntaisessa yhteistyössä Barentsin alueen, varsinkin Murmanskin alueen suuntaan. http://www.lapland.chamber.fi/. Toimitusjohtaja Timo Rautajoen blogi: http://www.lapland.chamber.fi/blogi/blog1.php.
 • Finpro, maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen organisaatio, rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Yhteistyötä kanssamme yritysten kansainvälistymiseen venäjänkielisten maiden suuntaan liittyvissä konsultoinnissa ja palveluissa. http://www.finpro.fi/.

Hyödyllisiä linkkejä kansainvälistymishankkeiden rahoituksesta

 • ELY-keskukset www.ely-keskus.fi. ELY-keskukset välittävät EU:n ja Suomen kehittämis- ja koulutusrahoituksia yrityksille ja yritystoimintaa tukeville organisaatioille.
 • Finnvera, Suomen valtion omistama rahoituslaitos täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan viennin kehitystä ja myös m.m. tytäryhtiöiden perustamisiin liittyviä investointeja venäjänkielisiin maihin. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). http://www.finnvera.fi/kansainvalistyminen.
 • Nopef, Pohjoismaisen projektivientirahaston tehtävänä on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myöntämällä osarahoitusta m.m. venäjänkielisiin maihin suuntatuvia esitutkimuksia varten kansainvälistymishankkeiden tueksi. http://www.nopef.com/pages/fi/etusivu.php?lang=FI
 • Finnfund, Suomen valtion, Finnveran ja Elinkeinoelämän keskusliiton omistama rahoituslaitos tarjoaa yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja ja m.m. venäjänkielisiin maihin kohdistuviin investointeihin liittyvää osaamista. http://www.finnfund.fi/tuotteet_ja_palvelut/fi_FI/rahoitusinstrumentit.

Muita mielenkiintoisia linkkejä

 • Barents Observer, Barentsin sihteeristön julkaisema nettiuutissivusto, jossa on mielenkiintoisia uutisia Barentsin alueesta englannin ja venäjän kielillä. http://www.barentsobserver.com/en.
 • The Moscow Times. Ulkomaalaisia kiinnostavia uutisia koko Venäjästä englannin kielellä. http://www.themoscowtimes.com/.
 • Barentsinfo -portaaliin on koottu yleistietoa Barentsin alueesta, lisäksi täältä löytyy tietoa mm. alueen elinkeinoelämästä, matkailusta, kulttuurista, koulutuksesta, ympäristöstä, luonnosta ja alkuperäiskansoista. http://www.barentsinfo.org/Barents_portal/Finnish.iw3